Forside

Enggårdsbakken i Kolind

Ordinær generalforsamling 2017 afholdes 23. marts 2017 kl. 19:30.

 

- Referat fra sidste generalforsmaling -se her

- Regnskab 2015 - se her

Om Enggårdsbakken...

 

Enggårdsbakken i Kolind er en grundejerforening som er beliggende i nyere udstykning i den sydlige del af Kolind. Grundejerforeningen består af: Enggårdsbakken 1-67 samt Søndermarken 68-80. Grundejerforeningen har idag 38 enheder / medlemmer.

Panoramafoto af Enggårdsbakken

Foto: Bjarne Winkler

 

Grundejerforeningen, stiftet den 22. november 2011, har hjemsted i Syddjurs Kommune.

Grundejerforeningens geografiske område er identiskt med det område som er omfattet af

Lokalplan 92 for Syddjurs Kommune. Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende indenfor foreningens område.

Der er pligt til medlemskab af foreningen.

 

Det er idag kun en del af området for lokalplan 92 der er taget i brug / bebygget. Når eller hvis den fulde plan bliver realiseret vil der være ca 126 boligenheder i området.

 

Foreningens formål og opgave er at varetage drift og vedligehold af friarealer og fællesanlæg

- herunder alle områdets boligveje. Foreningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Syddjurs Kommune.

......

Bestyrelse

 

Kurt Overgaard-Andersen

Formand

Søndermarken 76

Tlf: 24 64 60 93

Mail: kurt@8560.dk

 

Caspar Halbye

Sekretær

Enggårdsbakken 61

Morten Hymøller Laursen

Kasserer

Enggårdsbakken 65

Dorthe Joseph Bach

Bestyrelsesmedlem

Enggårdsbakken 25

 

Jonas Hummelshøj

Bestyrelsesmedlem

Enggårdsbakken 27

 

 

Bank: Den Danske Bank

Kontonr: 1551-11043607

 

CVRnummer: 36 56 64 18

 

 

» Foreningens vedtægter

» Lokalplan 92

» Find på Google

» Digitalt kort *

 

* På Syddjurs hjemmeside kan du under digitale kort finde de allernyeste kort og luftfotos over området.

 

 

Grundejerforeningen Enggårdsbakken, 8560 Kolind | Kontakt: enggaardsbakken@8560.dk